Spelregels

Om misverstanden te voorkomen, hebben we spelregels opgesteld. Deze gelden voor alle aanwezigen bij activiteiten van SwingFactoryBreda.

Iemand die zich niet aan deze spelregels houdt kan de toegang tot het evenement, Podium Bloos en Belcrumhuis worden ontzegd.

Definities

 • Het evenement = de lessen, feesten en andere activiteiten die worden georganiseerd onder de noemer SwingFactoryBreda.
 • De organisatie = Stichting SwingCityBreda, de ingehuurde leraren en de vrijwilligers die inspanningen verrichten rondom het evenement.
 • Een deelnemer = iemand die een kaartje bezit voor deelname aan (onderdelen van) het evenement.
 • Een aanwezige = iemand die op de locatie is in verband met het evenement.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

 • Alle aanwezigen gaan netjes om met elkaar, de locaties en materialen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en blessures opgelopen tijdens of in verband met het evenement.
 • De organisatie kan het programma wijzigingen indien omstandigheden dit noodzakelijk maken.
 • Kaartverkoop die via Podium Bloos verloopt valt onder de verantwoordelijkheid van Podium Bloos.

Workshops

 • Deelnemers volgen de workshops op het ingeschreven niveau, tenzij de organisatie bepaalt dat daarvan afgeweken wordt.
 • Bij een verschil van mening over het geschikte workshopniveau hebben de leraren de beslissende stem.

Als je verhinderd bent

 • Het is niet mogelijk om kaartjes te annuleren, en er wordt geen restitutie verleend.
 • Kaartjes voor het feest op zaterdagavond mogen worden doorgegeven of -verkocht aan iemand anders.
 • Kaartjes voor de workshops mogen worden doorgegeven of -verkocht aan een vervanger met hetzelfde niveau en dezelfde dansrol. De oorspronkelijke deelnemer brengt de organisatie op de hoogte van zijn of haar afwezigheid en de eventuele vervanger (naam en e-mail adres).

Privacy

Bij registratie verstrek je persoonlijke gegevens zoals je naam en email adres. De privacy verklaring van Stichting SwingCityBreda is van toepassing. Daarin lees je hoe we omgaan met je gegevens. Het komt erop neer dat we ze alleen gebruiken voor het afhandelen van je registratie, en dat we er zorgvuldig mee omgaan.